Bliv klogere på,
hvad hvile betyder
for dig i din hverdag

FAQ

Vi har samlet de 8 vigtigste refleksioner omkring hvile i 2020. Læs med og gør dig selv tanker om de mange perspektiver og indsigter.

Hvem er TIMEOUT for?

TIMEOUT er skrevet med henblik på elever fra 7.- 10 klasse. Men som lærer er du fri til at tilpasse materialet til det klassetrin du har med at gøre.

Hvorfor TIMEOUT?

I dagens samfund lærer vi at være hurtige og effektive. Der skal spares, så vi må blive mere effektiv eller løbe hurtigere. Med den nuværende teknologi kan man være på nettet døgnet rundt, så man kan arbejde, spille, chatte, surfe når som helst og hvor som helst. Man må jo ikke gå glip af noget!

Det er fint at være effektiv, men skal man være det hele tiden?

Det ser ud til, at antallet af børn, unge og voksne mennesker med stress, angst og depression er vokset meget i de senere år, også selv om vi har fået flere penge og mere fritid. Vi har det godt, men alligevel er vi ikke glade. Hvad er der galt?

Måske har vi midt i vores effektivitet og travlhed i virkeligheden glemt at LEVE livet!

 • Glemt at stoppe op og nyde livet –
 • glemt at holde pauser, hvor vi ikke skal noget –
 • glemt at gøre det, der virkelig betyder noget for os –
 • glemt at gøre det, der er sjovt –
 • og glemt, at livet handler om mennesker og ikke om effektivitet!

Vi ved godt, at mobilen og computeren skal lades op for at have strøm nok til dagens aktiviteter, men vores egne fysiske og psykiske batterier må også lades op?

 • Hvornår hviler du dig?
 • Hvornår holder du pauser uden at skulle noget?
 • Hvornår keder du dig?

Selv nattesøvnen, som er kroppens hvile, bliver kortere og dårligere i disse år, også hos børn og unge.

Så hvile og pauser ser ud til at være blevet en mangelvare i den moderne verden, og der er nogle, der mener, at det er en af årsagerne til vores stress, angst og depression.

Arbejdsgruppen bag TIMEOUT i samarbejde med Syvende dags Adventistkirken i Danmark har derfor ønsket at udarbejde dette temaprojekt omkring HVILE, for at øge elevernes viden om og opmærksomhed på, hvor vigtig hvile og pauser er for os mennesker og vores velvære. Vi har valgt at se hvilen fra mange forskellige perspektiver, og derfor kan emnet tages op inden for mange forskellige fag i skoleklasserne. Ved at gennemgå hvilen i vores hverdag, i naturen, i historien og i de store verdensreligioner er det vores håb, at eleverne kan opnå en bedre balance mellem aktivitet og hvile og dermed få et øget velvære.

Hvem udgiver TIMEOUT?

Gruppen bag TIMEOUT er mennesker med en tværfaglig baggrund, der brænder for at Danmarks børn og unge, skal få det bedste ud af livet. I samarbejde med Syvende dags Adventistkirken i Danmark har de valgt at udgive TIMEOUT.

Niels Christian Christiansen, cand.mag. i tysk og religionsvidenskab. Underviser til daglig i gymnasiet og 9.-10. klasse på Vejlefjordskolen ved Daugård. Niels er opvokset i adventist-miljø og gæster i dag gerne forskellige kirkesamfund.

Niels har skrevet materialet til to arbejdshæfter:

 • Når andre trækker stikket før os
 • Når skemaet har brug for timeout

Pia Brandt Andersen, cand. med., MD, arbejdet på medicinske afdelinger i 5 år, arbejdet med klinisk forskning i 24 år, nu pensionist. Personligt kristen og opvokset i adventisthjem. Deltager aktivt i den lokale SDA-menighed samt andre SDA-menigheder.

Torben Andersen, fysioterapeut. Har arbejdet på klinik, rehabiliteringscenter, og som arbejdsmiljøkonsulent. Personligt kristen, opvokset i et adventisthjem, og deltager aktivt i den lokale SDA-menighed. Aktivt interesseret i alle aspekter af sund livsstil.

Pia og Torben har skrevet materialet til arbejdshæftet:

 • Når du krop har brug for en pause

Arthur Hansen: Læreruddannet fra Hjørring Seminarium 1996. Linjefag i biologi og engelsk. Arthur har desuden undervist meget i historie fordi han fik interesse for det fag under nogle års studier i USA. Arthur bevæger sig meget i naturen og i forbindelse med den interesserer han sig meget for etik og opretholdelsen af en sund balance i naturens økosystemer.

Arthur har skrevet materialet til arbejdshæftet:

 • Når naturen trækker stikket

Derudover er gruppen blevet støttet af en sparringsgruppe bestående af lærere, psykolog, kommunikationsekspert og præst.

Hvordan bruges TIMEOUT?

Ideen med TIMEOUT er at gøre det så fleksibelt som muligt, så det kan bruges som enkelt fag eller tværfagligt.

Vi har valgt at se hvilen fra mange forskellige perspektiver, og derfor kan emnet tages op inden for mange forskellige fag i skoleklasserne. Ved at gennemgå hvilen i vores hverdag, i naturen, i historien og i de store verdensreligioner er det vores håb, at eleverne ved at arbejde med hvile på flere områder af deres liv kan opnå en bedre balance mellem aktivitet og hvile og dermed få et øget velvære.

Hæfterne er bygget op, så de både giver inspiration, praktiske øvelser og opgaver. Derfor kan de bruges i undervisningen, som gruppearbejde eller individuelt, som enkeltfag eller på tværs af faggrupper. Og som lærer må du også meget gerne blot bruge materialet som inspiration og tilpasse det dit eget forløb i et relateret emne. Det er helt op til dig!

Hvorfor er TIMEOUT gratis?

Det er egentlig ganske enkelt. Fordi vi mener emnet er så vigtigt og tidssvarende for unge mennesker at vi ikke ønsker at finansielle stramninger skal være en hindring i at bruge materialet.

Hvorfor kun i print?

Det var vigtigt for arbejdsgruppen bag TIMEOUT, at netop dette undervisningsmateriale ikke skulle binde eleven til endnu mere skærmtid. Vi ser en værdi i og er overbevist om, at det giver en anden – nogle vil endda sige en bedre – læringsoplevelse have et fysisk materiale mellem hænderne, snare end at sidde med det på en skærm.

Hvor kan man finde ekstra materiale om hvile?

Hvis man ønsker at finde mere materiale om hvilen og en hviledags betydning i dagens konkurrence samfund kan man prøve at tjekke sabbat.dk. Der vil du finde forskellige magasiner, videoklips og podcasts, som måske kan have interesse og understøtte din undervisning.

Hvad er Syvende dags Adventistkirken?

Syvende dags Adventistkirken er en frikirke i et verdensomspændende trosfællesskab på over 20 millioner mennesker, også kendt som adventister. Adventisternes tro er som udgangspunkt bygget på et evangelisk luthersk grundlag og har rødder i de store kristne vækkelser i USA og Europa i 1800-tallet. Syvende dags Adventistkirken har dog ikke en fast trosbekendelse. I stedet bygger de deres tro på bibelens beretning om Gud, der viste sig som menneske i personen kendt som Jesus Kristus. Adventister læser generelt bibelens beretning som Guds fortælling om hans ønske om at genoprette den verden han oprindelig skabte, men som er blevet ødelagt af menneskers egoisme og trang til kun at tænke på sig selv, det som bibelen kalder synd.

Som en vigtig del af deres forståelse af bibelen, lægger adventister stor vægt på hviledagen – sabbatten – dens værdi og betydning. Sabbatten har sin oprindelse i bibelens begyndelsesfortælling, bliver stadfæstet i de ti bud og op igennem den gammeltestamentlige fortælling. I evangelierne kan man læse om hvordan Jesus sætter sit liv på spil, for at opretholde den rette forståelse af sabbatten som en hviledag eller genoprettelsesdag og ikke en dag hvor der skal præsteres noget.

Du kan finde flere oplysninger om Syvende dags Adventistkirken på adventist.dk.

Hvad betyder hvile?
Midt i din hverdag, skoledag, digitale dag. Er det smart at trække stikket og nappe en pause?